Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og produkter fra www.gardinmaker.no til forbrukere i Norge.

Parter

Selger er Gardinmaker AS, org. nr. 922 583 196 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Du må være 18 år for å handle i vår nettbutikk.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil og utregnings-/ kalkuleringsfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Priser

Den oppgitte prisen for varen er i norske kroner inkludert 25% moms. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, og det tilkommer ingen ytterligere kostnader. Fraktprisen er fast på kr. 390,- uansett leveringsmetode, vekt, pakkens størrelse og ordrens verdi, og kommer i tillegg til prisen på selve varen.
Den faste fraktprisen dekker alle frakt- og ekspedisjonsomkostninger. Fraktprisen blir oppgitt før kjøper aksepterer kjøpet. Det er ikke fraktgebyr eller porto på fargeprøver (max. 10 stk).

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når du godkjenner kjøp og aksepterer våre salgs- og leveringsbetingelser, aksepterer du samtidig at tilvirking og tilpasning av produktene kan påbegynnes og at angrefristen dermed bortfaller.

Når vi mottar din bestilling, vil vi sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen og undersøk at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen. Ved forskjeller må du kontakte oss umiddelbart og senest innen en dag etter ordrebekreftelse er mottatt, på epost til kontakt@gardinmaker.no.

Betaling

Vi tilbyr kortbetaling med Mastercard og Visa via NetsEasy, Riverty / AfterPay Faktura, samt betaling med Vipps. Betaling velges på siden etter å ha klikket på «fullfør kjøp». Kjøpesummen blir belastet i det din ordre gjennomføres.

Angrerett

Skreddersydde og måltilpassede produkter, liksom gardiner, oppheng og solskjerming, fremstilles og tilvirkes etter forbrukerens spesifikasjoner. Ved slike tilvirkningskjøp gjelder ikke angreretten, fordi det enten ikke er mulig eller også svært vanskelig å videreselge varen til andre. Varene kan derfor ikke byttes eller returneres, med unntak av varer som er skadet eller har mangler iht. Forbrukerkjøpsloven. Når du godkjenner kjøpet, aksepterer du samtidig at angrefristen bortfaller.

Levering

Våre leveringstider varierer fra produkt til produkt, der leveransen av tilvirkede og tilpassede produkter normalt skjer inntil 20-30 virkedager etter at kjøpet er gjennomført. I visse situasjoner kan det forekomme forlenget leveringstid. Dersom leveringen av produktene blir forsinket eller ikke kan leveres, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Vi leverer med Posten, Bring og Schenker i henhold til våre rutiner, og da kun til mottakere med adresser i Norge. Fremsendingstiden er normalt 1-5 virkedager avhengig av transportstrekning. Leveransen foretas enten på dagtid eller kveldstid, avhengig av lengden på pakken. Du kan alltid spore dine varer selv, ved hjelp av sendingsnummer. Pakkesporingsinformasjon sendes automatisk til den epost-adressen som ble oppgitt ved bestillingen. Levering er skjedd når kjøperen eller hans representant har overtatt varene.
Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Hjemlevering på kveldstid, for kolli-lengder inntil 240 cm

Å få pakken levert hjem på kvelden er vår standard leveringsmetode til private kunder dersom pakken ikke er lenger enn 240 cm. Levering skjer mellom kl. 16-21 og tilbudet gjelder alle byer og større tettsteder i Norge. Du vil bli varslet om forventet leveringsdag på sms. For at du skal slippe å vente hjemme, sendes det også en sms når pakken er klar for utkjøring, og Posten ringer 30-60 minutter før de kommer hjem til deg.

Hjemlevering på dagtid, for kolli-lengder over 240 cm

Pakker med lengder over 240 cm samt forsendelser til bedrifter sendes alltidsom cargo / stykkgods. Levering skjer da kun på dagtid mellom kl. 08-16. Levering skjer til tomtegrense / hoveddør, ellers så nære som speditørens bil kan komme, nærmest din bolig. Du vil bli oppringt for å avtale leveranse når sendingen har kommet til speditøren.

Viktig!

Dersom vi ikke får levert til avtalt tid og sted fordi kjøper likevel ikke er hjemme, eller grunnet andre forhold kjøperen burde opplyst om, vil kjøper bli belastet for returforsendelser eller gjenleveringer. Dette beløpet gjelder uansett pakkens størrelse, og kommer i tillegg til den faste fraktprisen på kr. 390,-.

Skader og reklamasjon

Når du mottar varen fra speditøren er det viktig at du undersøker emballasjen for eventuelle skader. Om skaden er synlig ved levering må du ta imot varene og samtidig gi beskjed til sjåføren, som skriver det ned på fraktbrevet slik at skaden kan dokumenteres.

Dersom det har oppstått transportskade eller feilekspedering, må dette meldes fra omgående og senest innen 1-2 dager på epost til kontakt@gardinmaker.no, og inneholde en beskrivelse samt dokumentasjon i form av bilder av transportskaden. Dette gjelder både synlige og skjulte transportskader, og det er derfor viktig at du pakker opp og kontrollerer at leveransen er feilfri så snart som mulig etter mottagelse.

Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen, må dette meldes fra så raskt som mulig og innen rimelig tid og senest innen 2 måneder etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Det er en forutsetning at disse manglene ikke har oppstått som følge av feil installasjon eller feilaktig bruk, eller annen skadeforvoldende atferd som har ført til feilen. Du må reklamere i rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, og senest innen fem år etter at du som kjøper overtok varene. Reklamasjonen sendes på epost til kontakt@gardinmaker.no, med en beskrivelse samt bilder av feilen. Ved behov vil vi etterspørre flere bilder.

Gardinmaker AS vil omgående forsøke å finne en best mulig løsning for deg, og vurdere om feilen skal utbedres eller erstattes. Vi sender deg en epost med informasjon om hvilken løsning som vil være den beste.

Ved retur av varer betaler Gardinmaker AS returporto, og vi sender deg alltid en fraktetikett som skal benyttes når en reklamasjon er godkjent. Husk å ta vare på all originalemballasje, da denne alltid må benyttes ved retur. Påse også at varene pakkes forsvarlig inn. Når vi har mottatt varen i retur og kontrollert at reklamasjonen er i henhold til betingelsene, refunderer vi beløpet med tillegg av fraktkostnaden senest innen 14 dager. Varer som blir returnert uten forutgående returavtale vil ikke bli kreditert.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom vi ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til normal leveringstid på 20-30 virkedager etter at du har gjennomført ditt kjøp, og dette ikke skyldes deg som kjøper eller forhold på din side, kan du etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Gardinmaker AS, liksom beskrevet i det følgende:

Oppfyllelse

Som kjøper kan du fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Gardinmaker AS. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du som kjøper likevel kreve oppfyllelse. Som kjøper taper du din rett til å kreve oppfyllelse dersom du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du som kjøper oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du som kjøper heve kjøpet.

Du kan umiddelbart heve kjøpet dersom vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du som kjøper har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen du som forbruker har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du som kjøper fikk vite om leveringen.

Som kjøper kan du kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Klager eller tilbakemeldinger sendes alltid skriftlig i en epost til kontakt@gardinmaker.no. Vi vil alltid forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, anbefaler vi at du som kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet på telefon 23 400 500, eller ved å benytte kontaktskjemaet du finner på www.forbrukerraadet.no. Ved en eventuell tvist vil vi alltid følge opp Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.

Garanti

Gardinmaker AS er sikre på at du vil sette pris på våre gardiner, oppheng og solskjerming, og nyte dem uten problemer i mange år. Alle våre produkter har 5 års garanti, som gjelder både ved funksjonsfeil og feil på tekstilen ved normalt skånsom bruk. Garantien på produktene gjelder ikke ved feil installasjon eller ved feil bruk, og forutsetter at alle vedlikeholdsråd følges og at normal aktsomhet utøves.

Forbehold

Tekstilfargene som vises i nettbutikken kan avvike fra den faktiske fargen, og vi anbefaler at du bestiller gratis fargeprøver før du bestiller varen. Merk også at gardiner og puter som bestilles på ulike tidspunkt vil kunne ha små nyanseforskjeller i tekstilfargen.

Kjøper må selv foreta fratrekk for bredder og / eller høyder i henhold til veiledningen for det enkelte produkt, slik at det passer vinduet. Merk at gardiner og solskjerming produsert etter dine mål også vil ha en produksjonsmargin på +/- 2 mm, samt at gardinskinner- og stenger har en tilsvarende margin på +/- 5
mm.

Hvis ønsket gardinbredde er større enn tekstilen som er valgt vil det forekomme èn eller flere skjøter og sammensyinger i tekstilen.

Tekstiler i rene naturstoffer, liksom 100% lin eller bomull, består av naturfibre som kan skades og falme når de utsettes for sol og dagslys. Vi anbefaler at disse kvalitetene fôres for at dette skal forhindres. Ved foring vil ikke gardinene lenger være transparente, og vaskbare tekstiler vil miste muligheten for vask.
Enkelte naturtekstiler, liksom tyngre lingardiner, vil kunne sige over tid.

Merk at hvite, enkle plissègardiner kan få en gulaktig farge når den trekkes sammen. Vi anbefaler også at plissègardiner brukes ukentlig for at foldene skal beholder sin form over tid.

Avhengig av tekstilvalg- og farge anbefales en avstand på 10 mm til selve glasset ved montering av solskjermingsprodukter liksom rullegardiner og plissègardiner. Dette for å hindre varme-oppbygging og sikre ventilasjon.

Send en epost til vårt designteam på design@toso-norge.no for råd og veiledning.

Barnesikkerhet

Barn ser ikke alltid faren med å leke med snorene som henger løst i vinduet. For å unngå at det skal forekomme alvorlige ulykker der barn vikler en snor eller et kjede rundt halsen, er det innført en EUstandard om sikkerhet (EN 13120).

For å minimere risiko for kvelningsulykker, må alle snorer og tråder være utenfor barns rekkevidde. Små barn kan bli kvalt i løkken på snorer og kjeder på solskjermingen, og de kan også vikle snorer rundt halsen sin. Senger og andre møbler bør plasseres i god avstand fra vinduer med betjeningssnorer, og snorene skal ikke bindes sammen. Vær ekstra oppmerksom på at de ikke tvinner seg eller lager løkker.

Ansvaret for å overholde direktivet ligger hos deg som monterer produktet. Det sendes alltid nødvendige sikkerhetsprodukter samt monterings- og varselinformasjon sammen med alle våre produkter som betjenes med snor- og kjedetrekk. Ta kontakt med oss på epost kontakt@gardinmaker.no hvis sikkerhetsanordningen er mistet eller skadet.